Προωθώντας ένα Φαξ σε έναν Άλλον Αριθμό Φαξ

Αν είναι ενεργοποιημένη η [Ρύθμιση Προώθησης], μπορείτε να προωθήσετε αυτόματα ληφθέντα φαξ σε έναν καθορισμένο προορισμό ως έγγραφα φαξ.

Σημείωση

 • Εάν είναι ενεργοποιημένη η [Ρύθμιση Προώθησης], η συσκευή δεν εκτυπώνει φαξ που λαμβάνονται.

 • Εάν η [Λειτουργία Λήψης] έχει οριστεί σε [Λειτ. Ετοιμότ. Τηλεφώνου], η λειτουργία προώθησης είναι απενεργοποιημένη.

Καταχωρήστε έναν προορισμό προώθησης ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Διαμόρφωση Φαξ].

 5. Πατήστε [Ρύθμιση Φαξ].

 6. Πιέστε ή αρκετές φορές και πιέστε [Forwarding Setting (Ρύθμιση προώθησης)].

 7. Πατήστε το [ΟΝ].

 8. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού προώθησης..

 9. Πατήστε [OK (ΟΚ)].

 10. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.