Αποστολή Ενώ ένα Έγγραφο Σαρώνεται (Αποστολή Μνήμης/Αποστολή Σε Πραγματικό Χρόνο)

Υπάρχουν δύο είδη αυτόματων αποστολών: Η μετάδοση Μνήμης που σας επιτρέπει να ξεκινήσετε αποστολή φαξ αφού σαρωθεί ένα έγγραφο, και η μετάδοση Πραγματικού Χρόνου που σας επιτρέπει να αποστείλετε ένα φαξ κατα τη διάρκεια της σάρωσης του εγγράφου.

 • Μετάδοση από μνήμη

  Η μετάδοση Μνήμης είναι μια μέθοδος για να αποστείλετε ένα φαξ αφού το έγγραφο έχει σαρωθεί στη μνήμη της συσκευής. Μπορείτε να απομακρύνεται το έγγραφο χωρίς να περιμένετε να ολοκληρωθεί η μετάδοση, εξοικονομώντας χρόνο.

 • Μετάδοση σε πραγματικό χρόνο

  Η αποστολή από τη μνήμη σε Πραγματικό χρόνο είναι μια μέθοδος για να στείλετε ένα φαξ απευθείας στον παραλήπτη χωρίς να σαρώσετε το έγγραφο στη μνήμη αυτής της συσκευής. Η αποστολή ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας αποστολής, που σας επιτρέπει να ελέγχετε ότι τα δεδομένα αποστέλλονται στον παραλήπτη.

Η [Αποστολή Tx μέσω Μνήμης] έχει οριστεί από προεπιλογή εργοστασίου.

Για να ενεργοποιήσετε τη μετάδοση σε πραγματικό χρόνο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Σημείωση

 • Για την αποστολή και χειροκίνητη αποστολή σε πραγματικό χρόνο, δεν μπορούν να εμφανιστούν οι εικόνες προεπισκόπησης.

 • Εάν χρησιμοποιείτε την επιφάνεια σάρωσης με αποστολή πραγματικού χρόνου, μόνο μία σελίδα μπορεί να σαρωθεί.

 • Δεν μπορείτε να εκτελέσετε μια λειτουργία που χρησιμοποιεί το ADF ή την επιφάνεια σάρωσης, ενώ ένα φαξ αποστέλλεται με αποστολή σε πραγματικό χρόνο.

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [ΦΑΞ].

 4. Πατήστε [Λειτ/γία επικοινωνίας] στην καρτέλα [Για Προχωρημένους].

 5. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Memory TX (Μνήμη αποστολής)] για να το ορίσετε σε [OFF (Απενεργοποίηση)].

  Υπόμνημα

  Πατώντας το [Αποστολή Tx μέσω Μνήμης] γίνεται εναλλαγή μεταξύ [ON] και [OFF].

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).