Αποστολή σε Καθορισμένη Ημερομηνία και Ώρα (Καθυστερημένη Αποστολή)

Μπορείτε να στείλετε ένα φαξ σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Εάν καθορίσετε την ώρα για να στείλετε ένα φαξ, τα δεδομένα φαξ αποθηκεύονται στη μνήμη αυτής της συσκευής και το φαξ θα σταλεί αυτόματα την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Μπορείτε να ορίσετε μέχρι 20 μεταδόσεις φαξ με αποδεκτό εύρος κράτησης μέχρι ένα μήνα αργότερα.

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [ΦΑΞ].

 4. Πατήστε [Λειτ/γία επικοινωνίας] στην καρτέλα [Για Προχωρημένους].

 5. Πατήστε [Καθυστερημένη Αποστολή].

  Υπόμνημα

  • Για να αλλάξετε την καθορισμένη ώρα της κράτησης, να ακυρώσετε και να κάνετε μια νέα κράτηση.

   Ακύρωση αποστολής φαξ

  • Μπορείτε να κάνετε κράτηση μιας διαφορετικής αποστολής φαξ ακόμα και αν η συσκευή στέλνει ένα φαξ.

 6. Προσδιορίστε την ημερομηνία και την ώρα στην οποία θα αποσταλεί το φαξ, χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή πατώντας ή .

  • Η ημερομηνία και ώρα εμφανίζονται κατά σειρά ημερομηνίας, ώρας και λεπτών.

 7. Πατήστε [OK].

 8. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).