Αποστολή ενός Φαξ μετά την Κλήση (Μη Αυτόματη Αποστολή)

Αν η συσκευή του παραλήπτη είναι στη λειτουργία μη αυτόματης λήψης, ή θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πριν την αποστολή ενός φαξ, στείλτε το φαξ χειροκίνητα.

Σημείωση

 • Για να στείλετε ένα φαξ με μη αυτόματο τρόπο, πρέπει να συνδέσετε ένα εξωτερικό τηλέφωνο στη συσκευή εκ των προτέρων. Πριν συνδέσετε ένα εξωτερικό τηλέφωνο, ελέγξτε πώς να συνδέσετε το τηλέφωνο με τη συσκευή.

  Σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή

 • Όταν αποστέλετε χειροκίνητα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

  • Αναμετάδοση

  • Καθυστερημένη αποστολή

  • μετάδοση Fcode

  • Μετάδοση ελέγχου ID

  • Έλεγχος προορισμών αναμετάδοσης

  • Επιβεβαίωση κλήσης

Υπόμνημα

 • Δεν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε τη μετάδοση από μνήμη.

 • Ακόμη και αν η συσκευή εμφανίζει την οθόνη εκκίνησης για κάθε λειτουργία, εκτός από τη λειτουργία φαξ, μπορείτε να εκτελέσετε μη αυτόματη αποστολή σηκώνοντας το ακουστικό.

 1. Τοποθετήστε ένα έγγραφο στον αυτόματη τροφοδότη εγγράφων.

 2. Σηκώστε το ακουστικό του εξωτερικού τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 3. Καλέστε τον αριθμό προορισμού με το εξωτερικό τηλέφωνο.

 4. Ρυθμίστε τις λειτουργίες φαξ εάν απαιτείται.

 5. Όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

  Η αποστολή ξεκινά.

 6. Κατεβάστε το ακουστικό.

  Υπόμνημα

  Εάν κατεβάσετε το ακουστικό και ολοκληρωθεί η μετάδοση, η οθόνη της συσκευής επιστρέφει στην οθόνη που εμφανιζόταν πριν τη χειροκίνητη μετάδοση.