Μη Αυτόματη Αποστολή (Κλήση On-hook)

Μπορείτε να ελέγχετε την λήψη κλήσης από τη συσκευή προορισμού, και στη συνέχεια να στείλετε ένα φαξ.

  1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

  2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

  3. Πατήστε [ΦΑΞ].

  4. Πατήστε το πλήκτρο [Απαγκίστρωση] στην καρτέλα [Φαξ] ή [Βασικό].

  5. Εισάγετε έναν αριθμό φαξ προορισμού χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα χειριστή.

  6. Αφού ακούσετε τον ήχο λήψης (μπιπ) της συσκευής προορισμού, πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).