Ονόματα και Λειτουργίες των Στοιχείων Οθόνης για Φαξ

Καρτέλα [Φαξ]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Περιοχή Προορισμού

Επιλέξτε έναν προορισμό φαξ. Ο επιλεγμένος προορισμός φαξ εμφανίζεται σε αυτή την περιοχή.

Αν τουλάχιστον 1 προορισμός έχει οριστεί, μπορείτε να πατήσετε [Εμφάνιση Όλων] για να επεξεργαστείτε, να προσθέσετε ή να διαγράψετε έναν προορισμό.

2

Κουμπιά Συντομεύσεων

Εμφανίζει πλήκτρα συντόμευσης για τη χρήση λειτουργιών φαξ.

Η εικόνα οθόνης δείχνει την εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση. Τα πλήκτρα συντόμευσης στην οθόνη μπορούν να προσαρμοστούν βάσει των αναγκών σας. Ανατρέξτε στην παράγραφο Πώς να Προσαρμόσετε τον Πίνακα Αφής.

3

Πλήκτρα Απλής Αφής

Εμφανίζει προορισμούς που έχουν ανατεθεί σε πλήκτρα απλής αφής. Πατήστε ένα πλήκτρο για να προσθέσετε έναν προορισμό.

4

Ρυθμίσεις Λειτουργίας

Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει για ορισμένες λειτουργίες.

5

Help button

Εμφανίζει Θέματα στη Βοήθεια.

Καρτέλα [Βασικό]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Μη Αυτόματη Κλήση

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό φαξ χειροκίνητα για να τον χρησιμοποιήσετε ως προορισμό.

2

Ταχεία Κλήση

Εμφανίζει προορισμούς που έχουν καταχωρηθεί στη λίστα ταχείας κλήσης.

Επιλέξτε έναν προορισμό από τη λίστα ταχείας κλήσης.

3

Κατάλογος Ομάδων

Εμφανίζει μια λίστα με τις ομάδες στις οποίες είναι καταχωρημένοι οι προορισμοί φαξ.

Επιλέξτε μια ομάδα ως προορισμό από τον Κατάλογο Ομάδας.

4

Επανάκληση

Εμφανίζει μια λίστα με τους προορισμούς που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.

Επιλέξτε έναν προορισμό από τις πρόσφατες καταγραφές.

5

Απαγκίστρωση

Στέλνει ένα φαξ μέσω κλήσης Απαγκίστρωσης.

Καλέστε τον προορισμό, και ξεκινήστε την αποστολή φαξ με μη αυτόματο τρόπο όταν ακούσετε έναν ήχο λήψης (μπιπ) της συσκευής προορισμού.

6

Ανάλυση

Καθορίζει την ανάλυση για τη σάρωση ενός εγγράφου.

7

Μέγεθος σάρωσης

Καθορίζει το μέγεθος της σάρωσης για να σαρώσετε ένα έγγραφο.

8

Καταχώρηση σε Μακροεντολή Εργασίας

Καταχωρεί τις τρέχουσες ρυθμίσεις στην Μακροεντολή Εργασίας.

Καρτέλα [Για Προχωρημένους]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Πυκνότητα

Προσαρμόζει ένα επίπεδο πυκνότητας σάρωσης.

2

Σάρωση Διπλής Όψης

Καθορίζει σάρωση διπλής όψης.

Ρυθμίστε αυτή τη λειτουργία όταν σαρώνετε και τις δύο πλευρές ενός εγγράφου.

3

Συνεχής Σάρωση (Γυαλί)

Σαρώνει πολλαπλά έγγραφα ως μία ενιαία εργασία χρησιμοποιώντας την επιφάνεια σάρωσης.

4

Συνεχής Σάρωση (ADF)

Σαρώνει πολλαπλά έγγραφα ως μία ενιαία εργασία χρησιμοποιώντας το ADF.

5

Προεπισκόπηση

Προβάλλει εικόνες φαξ για αποστολή στον πίνακα αφής.

6

Διαγραφή Άκρων

Εξαλείφει τη μαύρη σκιά που μπορεί να εμφανιστεί γύρω από τις άκρες στο σαρωμένο αρχείο κατά την σάρωση, για παράδειγμα, ενός βιβλίου.

7

Αφαίρεση φόντου

Αφαιρεί το φόντο.

8

Λειτ/γία επικοινωνίας

Προσδιορίζει τις εξής ρυθμίσεις: TTI, Επιλογή TTI, Επιβεβαίωση αποστολής, Καθυστερημένη αποστολή, Σταθμοσκόπηση Fcode, Αποστολή Fcode.

Καρτέλα [Προβολή/Ακύρωση εργασίας φαξ]

Ακυρώνει μία αποστολή ή βλέπει τις λεπτομέρειες της εργασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Καρτέλα [Ρυθμίσεις Λειτουργίας]> [Προορισμός]

Προσθέστε, επεξεργαστείτε ή διαγράψετε έναν προορισμό στον οποίο αποστέλλεται ένα φαξ.

Καρτέλα [Ρυθμίσεις Λειτουργίας]> [Ρύθμιση Σάρωσης]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Ρύθμιση εμφάνισης περιοχής 1

Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται.

2

Ρύθμιση εμφάνισης περιοχής 2

Εμφανίζει μια λίστα με ρυθμίσεις που δεν καθορίζονται από τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ρύθμιση εμφάνισης περιοχής 1.