Ονόματα και Λειτουργίες των Στοιχείων Οθόνης για Φαξ Δικτύου

Καρτέλα [Διαδικτυακό Φαξ]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Περιοχή Προορισμού

Επιλέξτε έναν προορισμό φαξ. Ο επιλεγμένος προορισμός φαξ εμφανίζεται σε αυτή την περιοχή.

Αν τουλάχιστον 1 προορισμός έχει οριστεί, μπορείτε να πατήσετε [Εμφάνιση Όλων] για να επεξεργαστείτε, να προσθέσετε ή να διαγράψετε έναν προορισμό.

2

Κουμπιά Συντομεύσεων

Εμφανίζει πλήκτρα συντόμευσης για τη χρήση λειτουργιών φαξ.

Η εικόνα στην οθόνη δείχνει την εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση. Η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει από τη Ρύθμιση Διαχειριστή.

3

Πλήκτρα Απλής Αφής

Εμφανίζει προορισμούς που έχουν ανατεθεί σε πλήκτρα απλής αφής. Πατήστε ένα πλήκτρο για να προσθέσετε έναν προορισμό.

4

Ρυθμίσεις Λειτουργίας

Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει για ορισμένες λειτουργίες.

Καρτέλα [Βασικό]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Βιβλίο Διευθύνσεων

Εμφανίζει τις διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένες στο Βιβλίο Διευθύνσεων.

Επιλέξτε μία διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου ως προορισμό από το βιβλίο διευθύνσεων.

2

Κατάλογος Ομάδων

Εμφανίζει μια λίστα με τις ομάδες στις οποίες είναι καταχωρημένες οι διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου.

Επιλέξτε μια ομάδα ως προορισμό από τον Κατάλογο Ομάδας.

3

Ιστορικό αποστολής Tx

Εμφανίζει ένα ιστορικό αποστολής.

Επιλέξτε έναν προορισμό από το ιστορικό αποστολής.

4

Μη αυτόματη εισαγωγή

Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου χειροκίνητα για να την χρησιμοποιήσετε ως προορισμό.

5

LDAP

Αναζήτηση για μια διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου από το διακομιστή LDAP για να τη χρησιμοποιήσετε ως προορισμό.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι αναζήτησης: Απλή Αναζήτηση και Σύνθετη Αναζήτηση.

6

Μέγεθος σάρωσης

Καθορίζει το μέγεθος της σάρωσης για να σαρώσετε ένα έγγραφο.

7

Καταχώρηση σε Μακροεντολή Εργασίας

Καταχωρεί τις τρέχουσες ρυθμίσεις στην Μακροεντολή Εργασίας.

8

Help button

Εμφανίζει Θέματα στη Βοήθεια.

Καρτέλα [Για Προχωρημένους]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Σάρωση Διπλής Όψης

Καθορίζει σάρωση διπλής όψης.

Ρυθμίστε αυτή τη λειτουργία όταν σαρώνετε και τις δύο πλευρές ενός εγγράφου.

2

Απάντηση σε

Καθορίζει μια διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου ως προορισμό απάντησης.

Αν ο παραλήπτης απαντήσει στο ληφθέν e-mail, η απάντηση στέλνεται στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου που καθορίζεται εδώ.

3

Θέμα

Καθορίζει το θέμα του e-mail.

4

Σώμα E-mail

Καθορίζει το σώμα του e-mail.

5

Όνομα αρχείου

Καθορίζει ένα όνομα αρχείου για το σαρωμένο αρχείο.

Εάν δεν έχει καθοριστεί, το αρχείο θα ονομάζεται σύμφωνα με την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

6

Συνεχής Σάρωση

Σαρώνει πολλαπλά έγγραφα ως μία ενιαία εργασία.

7

Προεπισκόπηση

Προβάλλει εικόνες φαξ για αποστολή στον πίνακα αφής.

8

Ρυθμός Συμπίεσης

Καθορίζει ένα επίπεδο συμπίεσης για το σαρωμένο αρχείο.

Καρτέλα [Ρυθμίσεις Εικόνας]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Πυκνότητα

Προσαρμόζει ένα επίπεδο πυκνότητας σάρωσης.

2

Ανάλυση

Καθορίζει την ανάλυση για τη σάρωση ενός εγγράφου.

3

Αφαίρεση φόντου

Προσαρμόζει ένα επίπεδο της αφαίρεσης φόντου του εγγράφου .

Καρτέλα [Ρυθμίσεις Λειτουργίας]> [Προορισμός]

Προσθέστε, επεξεργαστείτε ή διαγράψετε έναν προορισμό στον οποίο αποστέλλεται ένα έγγραφο.

Καρτέλα [Ρυθμίσεις Λειτουργίας]> [Ρύθμιση Σάρωσης]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Ρύθμιση εμφάνισης περιοχής 1

Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται.

2

Ρύθμιση εμφάνισης περιοχής 2

Εμφανίζει μια λίστα με ρυθμίσεις που δεν καθορίζονται από τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ρύθμιση εμφάνισης περιοχής 1.