Σχετικά με την Επικοινωνία Fcode

Η επικοινωνία Fcode χρησιμοποιεί υποδιευθύνσεις ή κωδικό για επικοινωνία σύμφωνα με το πρότυπο ITU-T. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να καταχωρήσετε θυρίδες Fcode, που σας επιτρέπουν να εκτελέσετε εμπιστευτική επικοινωνία και επικοινωνία μέσω πίνακα ανακοινώσεων.

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 20 θυρίδες Fcode.

Κατά την καταχώρηση μιας θυρίδας Fcode, φροντίστε να καταχωρήσετε μια επιμέρους διεύθυνση. Μία επιμέρους διεύθυνση χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη θυρίδα Fcode.