Διαγραφή μίας Καταχωρημένης Θυρίδας Fcode

Μπορείτε να διαγράψετε περιττές απόρρητες θυρίδες Fcode και πλαίσια πίνακα ανακοινώσεων Fcode .

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Διαμόρφωση Φαξ].

 5. Πατήστε [Πλαίσιο Fcode].

 6. Πατήστε [Διαγραφή] ενός αριθμού πλαισίου για να τον διαγράψετε.

 7. Εισάγετε έναν αριθμό ΡΙΝ αν χρειάζεται και έπειτα πατήστε [ΟΚ].

  Υπόμνημα

  Για να διαγράψετε ένα απόρρητο πλαίσιο, εισάγετε τον αριθμό PIN.

 8. Πατήστε [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.