Αντιγραφή

Αντιγραφή Αντιγραφή Αντιγραφή και στις Δύο Όψεις του Χαρτιού (Αντιγραφή Διπλής Όψης) Αντιγραφή και των Δύο Όψεων μίας Κάρτας σε Μία Πλευρά (Αντιγραφή Κάρτας ID) Ενεργοποιώντας τη Λειτουργία Συνεχούς Σάρωσης (Συνεχής Σάρωση) Προσθήκη σφραγίδας (Υδατόσημο) Διαγραφή γραμμών σκιάς (Διαγραφή κέντρου) Διαγραφή εξωτερικού των εγγράφων (Διαγραφή εξωτερικής περιοχής)