Προσαρμογή απόχρωσης για έγχρωμη αντιγραφή

Προσαρμογή ισορροπίας κόκκινου/πράσινου. Κοκκινωπό: Βελτίωση κόκκινου. Πρασινωπό: Βελτίωση πράσινου.

  1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το κουμπί (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ).

  2. Πατήστε [Ρυθμίσεις εικόνας] στην καρτέλα [Ρυθμίσεις εικόνας].

  3. Πατήστε [Απόχρωση].

  4. Επιλέξτε τιμή.

  5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).