Προσαρμογή κορεσμού

Ρύθμιση κορεσμού. Έντονο: Βελτίωση ακρίβειας εικόνας. Ελαφρύ: Ουδέτερο χρώμα.

  1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το κουμπί (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ).

  2. Πατήστε [Ρυθμίσεις εικόνας] στην καρτέλα [Ρυθμίσεις εικόνας].

  3. Πατήστε [Κορεσμός].

  4. Επιλέξτε τιμή.

  5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).