Προσαρμογή RGB

Προσαρμογή ρυθμίσεων αντίθεσης RGB.

  1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το κουμπί (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ).

  2. Πατήστε [Ρυθμίσεις εικόνας] στην καρτέλα [Ρυθμίσεις εικόνας].

  3. Πατήστε [RGB].

  4. Επιλέξτε μια τιμή για κάθε RGB και μετά πατήστε [ΟΚ].

  5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).