Ρύθμιση της Αντίθεσης (Αντίθεση)

Οι διαφορές μεταξύ των φωτεινών και σκοτεινών τμημάτων σε ένα έγγραφο προσαρμόζονται για να κάνουν τις εικόνες και τα κείμενα πιο εύκολο να τα δείτε και να τα διαβάσετε.

  1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

  2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

  3. Πατήστε [Αντίθεση] στην οθόνη [Ρυθμίσεις εικόνας] της καρτέλας [Ρυθμίσεις εικόνας].

  4. Επιλέξτε μία αξία

  5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).