Αντιγραφή εγγράφου διπλών σελίδων ξεχωριστά σε δύο φύλλα (Αντιγραφή βιβλίου)

Αντιγράφει διπλές σελίδες βιβλιόδετων εγγράφων σε ξεχωριστά φύλλα χαρτιού.

Σημείωση

 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων για αυτή τη λειτουργία. Χρησιμοποιείτε πάντα την επιφάνεια σάρωσης εγγράφου.

 • Τοποθετήστε ένα έγγραφο διπλής σελίδας με την όψη προς τα κάτω στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου.

 • Διατίθενται μόνο έγγραφα μεγέθους A3, A4 Portrait, B4, Tabloid, και Letter Portrait.

 • Ένα τμήμα του εγγράφου ενδέχεται να μην αντιγραφεί, αναλόγως του χαρτιού, εγγράφου ή ρυθμού ζουμ.

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το κουμπί (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ).

 2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου.

 3. Πατήστε [Αντιγραφή βιβλίου] στην καρτέλα [Προηγμένη διαμόρφωση].

 4. Επιλέξτε την κατεύθυνση δεσίματος του εγγράφου που θα αντιγραφεί.

  Δέσιμο αριστερής πλευράς

  Δέσιμο δεξιάς πλευράς

 5. Επιλέξτε τον δίσκο χαρτιού στον οποίο θα φορτωθεί διαθέσιμο χαρτί.

  1. Πατήστε [Δίσκος] και επιλέξτε χαρτί.

  2. Επιλέξτε τον δίσκο χαρτιού στον οποίο θα φορτωθεί διαθέσιμο χαρτί.

 6. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).