Προσθήκη σφραγίδας (Υδατόσημο)

Μπορείτε να σφραγίσετε μια ημερομηνία, διαδοχικούς αριθμούς σελίδας ή οποιαδήποτε συμβολοσειρά χαρακτήρων κατά την αντιγραφή.

Σημείωση

  • Οι συμβολοσειρές χαρακτήρων εκτυπώνονται σε μαύρο χρώμα.

  • Η γραμματοσειρά Universe Medium χρησιμοποιείται για συμβολοσειρές χαρακτήρων.

  1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το κουμπί (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ).

  2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου.

  3. Πατήστε [Υδατόσημο] στην καρτέλα [Ρυθμίσεις εικόνας].

  4. Πατήστε [Αριθμός σελίδας] για να ορίσετε τον αριθμό σελίδας έναρξης και τη θέση εκτύπωσης.

  5. Πατήστε [Συμβολοσειρά] για να προσδιορίσετε τους χαρακτήρες και τη θέση εκτύπωσης.

  6. Πατήστε [Μέγεθος γραμματοσειράς] και προσδιορίστε μέγεθος χαρακτήρα.

  7. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).