Αντιγραφή και των Δύο Όψεων μίας Κάρτας σε Μία Πλευρά (Αντιγραφή Κάρτας ID)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αντιγράψετε και τις δύο πλευρές μίας κάρτας ταυτότητας, όπως ένα δίπλωμα οδήγησης, σε μία πλευρά ενός φύλλου χαρτιού.

Σημείωση

 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ADF για αυτή τη λειτουργία Αντιγραφής Καρτών ID.

 • Ορίστε την κάρτα αναγνωριστικού με την επάνω πλευρά προς τα αριστερά.

 • 2 mm από την άκρη της επιφάνειας σάρωσης αποτελεί το περιθώριο σάρωσης.

 • Το μηχάνημα σαρώνει μια περιοχή το μισό μέγεθος από το καθορισμένο χαρτί .. Αν το έγγραφο είναι περισσότερο από το μισό μέγεθος από το μέγεθος του χαρτιού, το υπερβάλλον μέρος απορρίπτεται.

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 2. Πατήστε [Αντιγραφή Κάρτας Ταυτότητας] στην καρτέλα [Για Προχωρημένους].

  Η [Αντιγραφή Κάρτας Ταυτότητας] είναι ρυθμισμένη στο [ΟΝ].

  Υπόμνημα

  Πατώντας [Αντιγραφή Κάρτας Ταυτότητας] γίνεται εναλλαγή μεταξύ [ON] και [OFF].

 3. Τοποθετήστε την κάρτα σας με την μπροστινή πλευρά προς τα κάτω στην επιφάνεια σάρωσης.

 4. Εισάγετε τον αριθμό των αντιγράφων.

 5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

 6. Όταν εμφανίζεται η οθόνη [Παρακαλούμε να ορίσετε την πίσω πλευρά του εγγράφου.] τοποθετήστε την κάρτα σας με την πίσω πλευρά προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων.

  Υπόμνημα

  Αν πατήσετε [Ολοκλήρωση Σάρωσης], μόνο η μπροστινή πλευρά έχει αντιγραφεί χωρίς να έχει σαρωθεί η πίσω πλευρά.

 7. Πατήστε [Εκκίνηση Σάρωσης].