Ρύθμιση Περιθωρίων (Περιθώριο)

Η λειτουργία του περιθωρίου σας επιτρέπει να ορίσετε περιθώρια. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν θέλετε να συρράψετε ή να διατρήσετε οπές στα αντίτυπα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πάνω, κάτω, δεξί, και αριστερό περιθώριο καθορίζοντας τις τιμές [Πάνω Μέρος] και [Αριστερά].

Για κατακόρυφη εκτύπωση

 • Ο Καθορισμός του αριστερού περιθωρίου είναι κατάλληλος για εκτύπωση με δέσιμο μακριάς άκρης.

 • Ο Καθορισμός του πάνω περιθωρίου είναι κατάλληλος για εκτύπωση με δέσιμο στενής άκρης.

Για οριζόντια εκτύπωση

 • Ο Καθορισμός του αριστερού περιθωρίου είναι κατάλληλος για εκτύπωση με δέσιμο στενής άκρης.

 • Ο Καθορισμός του πάνω περιθωρίου είναι κατάλληλος για εκτύπωση με δέσιμο μακριάς άκρης.

Σημείωση

 • Ένα μέρος του εγγράφου μπορεί να μην αντιγραφεί.

 • Οι προσδιορισμένες τιμές περιθωρίου παραμένουν ενεργές ακόμα και αν αλλάξετε το ποσοστό εστίασης.

 • Για να αντιγράψετε ένα έγγραφο με το προτιμώμενο προσανατολισμό σας, καθορίστε τον προσανατολισμό στην [Κατεύθυνση] εκ των προτέρων.

  Αλλαγή του Προσανατολισμού του Εγγράφου (Κατεύθυνση)

Υπόμνημα

 • Εάν οι τιμές ορίζονται στο [0], το [Περιθώριο] είναι απενεργοποιημένο.

 • Μπορείτε να ορίσετε το [Περιθώριο] ως προεπιλογή, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ορίσετε τα περιθώρια κάθε φορά που κάνετε αντίτυπα.

 • Η τιμή του περιθωρίου μπορεί να αλλάξει από τις [Ρυθμίσεις Συσκευής]> [Διαμόρφωση Διαχειριστή]> [Ρύθμιση Αντιγραφής]> [Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις]> [Περιθώριο].

Ορίστε τα περιθώρια σε ένα έγγραφο απλής όψης πριν από την αντιγραφή.

Ορίστε σωστά την [Direction (Κατεύθυνση)].

Αλλαγή του Προσανατολισμού του Εγγράφου (Κατεύθυνση)

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [Περιθώριο] στην καρτέλα [Για Προχωρημένους].

 4. Για να ορίσετε το αριστερό ή το δεξί περιθώριο, προσδιορίστε ένα περιθώριο στο [Left (Αριστερά)] ή [Front (Μπροστά)] χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή πατώντας , , και [+/- (+/-)].

  • Για να δημιουργήσετε ένα περιθώριο στο αριστερό μέρος του αποτελέσματος, καθορίστε μία θετική τιμή.

  • Για να δημιουργήσετε ένα περιθώριο στο δεξιό μέρος του αποτελέσματος, καθορίστε μία αρνητική τιμή.

 5. Για να ορίσετε το επάνω ή το κάτω περιθώριο, προσδιορίστε ένα περιθώριο στο [Top (Επάνω)] ή [Front (Μπροστά)] χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή πατώντας , , και [+/- (+/-)] και μετά πατήστε [ΟΚ (ΟΚ)].

  • Για να δημιουργήσετε ένα περιθώριο στο πάνω μέρος του αποτελέσματος, καθορίστε μία θετική τιμή.

  • Για να δημιουργήσετε ένα περιθώριο στο κάτω μέρος του αποτελέσματος, καθορίστε μία αρνητική τιμή.

  Υπόμνημα

  • Δε χρειάζεται να καθορίσετε το περιθώριο [Πίσω] όταν αντιγράφετε σε μία μόνο πλευρά.

  • Αν πατήσετε το πλήκτρο [Ακύρωση], η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

 6. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

Όταν κάνετε αντίγραφα διπλής όψης με ενεργοποιημένο το [Περιθώριο], πρέπει να καθορίσετε τον προσανατολισμό εγγράφου καθώς επίσης και το [Πίσω] περιθώριο.

Ορίστε σωστά την [Direction (Κατεύθυνση)].

Αλλαγή του Προσανατολισμού του Εγγράφου (Κατεύθυνση)

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε το πλήκτρο [Αντιγραφή διπλής όψης] στην καρτέλα [Αντιγραφή] ή [Βασικό].

 4. Πατήστε [Περιθώριο] στην καρτέλα [Για Προχωρημένους].

 5. Ορίστε κάθε περιθώριο από [Μπροστά] και [Πίσω].

  • Για κάθετα έγγραφα με δέσιμο μακριάς άκρης

  1. Εισάγετε τιμές [Αριστερά]

  Εισάγετε μια θετική τιμή [Μπροστά].

  Εισάγετε μια αρνητική τιμή [Πίσω].

  • Για κάθετα έγγραφα με δέσιμο στενής άκρης

  1. Εισάγετε τιμές [Πάνω]

  Εισάγετε μια θετική τιμή [Μπροστά].

  Εισάγετε μια αρνητική τιμή [Πίσω].

  • Για οριζόντια έγγραφα με δέσιμο μακριάς άκρης

  1. Εισάγετε τιμές [Πάνω]

  Εισάγετε μια θετική τιμή [Μπροστά].

  Εισάγετε μια αρνητική τιμή [Πίσω].

  • Για οριζόντια έγγραφα με δέσιμο στενής άκρης

  1. Εισάγετε τιμές [Αριστερά]

  Εισάγετε μια θετική τιμή [Μπροστά].

  Εισάγετε μια αρνητική τιμή [Πίσω].

 6. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

Υπόμνημα

 • Οι θέσεις των περιθωρίων συμμορφώνονται με την [Κατεύθυνση].

 • Όταν χρησιμοποιείτε την επιφάνεια σάρωσης, η λειτουργία Συνεχούς Σάρωσης ενεργοποιείται αυτόματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.