Αντιγραφή και στις Δύο Όψεις του Χαρτιού (Αντιγραφή Διπλής Όψης)

Σημείωση

 • Χρησιμοποιήστε απλό χαρτί κανονικού μεγέθους. Η χρήση χαρτιού διαφορετικού από το χαρτί των τυποποιημένων μεγεθών μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού.

  Φόρτωση χαρτιού

 • Για να αντιγράψετε ένα έγγραφο με το προτιμώμενο προσανατολισμό σας, καθορίστε τον προσανατολισμό στην [Κατεύθυνση] εκ των προτέρων.

  Αλλαγή του Προσανατολισμού του Εγγράφου (Κατεύθυνση)

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

  Υπόμνημα

  • Κατά την εκτύπωση εγγράφων διπλής όψης και στις δύο σελίδες χαρτιού ή στη μία πλευρά χαρτιού, τοποθετήστε τα έγγραφα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

  • Όταν βγάζετε αντίγραφα διπλής όψης από έγγραφα απλής όψης χρησιμοποιώντας την επιφάνεια σάρωσης εγγράφου, η λειτουργία συνεχούς σάρωσης ενεργοποιείται αυτόματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

   Ενεργοποιώντας τη Λειτουργία Συνεχούς Σάρωσης (Συνεχής Σάρωση)

 3. Πατήστε το πλήκτρο [Αντιγραφή διπλής όψης] στην καρτέλα [Αντιγραφή] ή [Βασικό].

  Υπόμνημα

  Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε αυτή τη ρύθμιση από τις [Ρυθμίσεις Λειτουργίας].

 4. Επιλέξτε μία λειτουργία αντιγραφής διπλής όψης.

  Υπόμνημα

  Για να κάνετε αντίγραφα απλής όψης έτσι ώστε κάθε μία από τις μπροστινές και πίσω πλευρές ενός εγγράφου διπλής όψης μπορούν να αντιγραφούν σε μία πλευρά των διαφόρων φύλλων χαρτιού, επιλέξτε [2Rightward1].

 5. Επιλέξτε μέθοδο σύρραψης.

 6. Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό του εγγράφου, πατήστε [Αλλαγή].

  Αλλαγή του Προσανατολισμού του Εγγράφου (Κατεύθυνση)

 7. Πατήστε [OK].

 8. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

Έγγραφο Απλής Όψης Αντίτυπα διπλής όψης με δέσιμο μακριάς άκρης

Έγγραφο Απλής Όψης Αντίτυπα διπλής όψης με δέσιμο στενής άκρης

Έγγραφα Διπλής όψης Αντίτυπα διπλής όψης με δέσιμο μακριάς άκρης ή δέσιμο στενής άκρης

Τοποθετήστε ένα έγγραφο στο ADF.

Έγγραφα διπλής όψης με δέσιμο μακριάς άκρης Αντίτυπα απλής όψης

Τοποθετήστε ένα έγγραφο στο ADF.

Έγγραφα διπλής όψης με δέσιμο στενής άκρης Αντίτυπα απλής όψης

Τοποθετήστε ένα έγγραφο στο ADF.