Φόρτωση χαρτιού

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει το χαρτί που μπορεί να φορτωθεί στις πηγές τροφοδοσίας χαρτιού της συσκευής.