Τοποθέτηση ενός εγγράφου

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο τοποθέτησης του εγγράφου σε αυτή τη συσκευή.