Αντιγραφή Εγγράφων Διαφορετικών Μεγεθών (Μεικτό Μέγεθος)

Μπορείτε να ορίσετε πολλαπλά έγγραφα που έχουν το ίδιο πλάτος αλλά διαφορετικά μήκη στο ADF έτσι ώστε να μπορούν να αντιγραφούν σε αντίστοιχα μεγέθη τους χαρτιά.

Σημείωση

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μεικτού μεγέθους μόνο για τους ακόλουθους συνδυασμούς.

 • Προσδιορίστε το μέγεθος του μεγαλύτερου εγγράφου για το μέγεθος εγγράφου.

Μικρό μέγεθος

Μεγάλο μέγεθος

Παρατηρήσεις

A4 Landscape

A3

A4 Portrait

Folio

A5 Landscape

A4 Portrait

*

B5 Landscape

B4

*

Letter Portrait

Legal13

Letter Portrait

Legal13,5

Letter Portrait

Legal14

Letter Landscape

Tabloid

Statement Landscape

Letter Portrait

*

* Διαθέσιμο μόνο σε σάρωση απλής όψης και εκτύπωση απλής όψης.

 • Αν είναι ενεργοποιημένο το [Μεικτό Μέγεθος], η [Τροφοδοσία Χαρτιού] δε μπορεί να επιλεγεί. Ο δίσκος χαρτιού που ταιριάζει με το έγγραφο επιλέγεται αυτόματα για την τροφοδοσία του χαρτιού.

 • Το [Μεικτό Μέγεθος] είναι διαθέσιμο μόνο αν το [Ζουμ] έχει οριστεί στο [98% Προσαρμογή στη σελίδα] ή [100%].

 • Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το [Διαγραφή Άκρων] και [Μεικτό Μέγεθος] την ίδια στιγμή.

 • Για να χρησιμοποιήσετε πολλαπλά φύλλα χαρτιού, πατήστε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] και μετά επιλέξτε [Paper Setup (Διαμόρφωση χαρτιού)] > [Select Tray (Επιλογή δίσκου)] > [Copy (Αντιγραφή)] για να ενεργοποιήσετε το [MP tray (Δίσκος πολλαπλών χρήσεων)].

 • Όταν χρησιμοποιείτε τον δίσκο ΜΡΤ, φορτώστε χαρτί στον δίσκο MPΤ και έπειτα εμφανίστε το μενού [Μεικτό Μέγεθος].

Υπόμνημα

Αυτή η ενότητα καλύπτει ένα παράδειγμα A3 που φορτώθηκε στον δίσκο 1 και A4 Landscape που φορτώθηκε στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.

 1. Φορτώστε χαρτί A3 στον δίσκο 1, και μετά φορτώστε χαρτί A4 Landscape στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.

 2. Ορίστε τον δίσκο μεγέθους χαρτιού του δίσκου 1 σε [A3 (Α3)].

  Υπόμνημα

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο απλό χαρτί για αυτήν τη λειτουργία.

 3. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής].

 4. Πατήστε [Διαμόρφωση Σελίδας].

 5. Πατήστε [Δίσκος πολλαπλών χρήσεων] και [Μέγεθος χαρτιού] στη σειρά και μετά επιλέξτε [Α4].

 6. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

 7. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 8. Τοποθετήστε ένα έγγραφο που είναι μεικτό με μεγέθη Α4 και Α3 στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

  Φόρτωση χαρτιού

 9. Πατήστε [Μεικτό Μέγεθος] στην καρτέλα [Για Προχωρημένους].

  Το [Μεικτό Μέγεθος] έχει οριστεί σε [ON].

  Υπόμνημα

  Πατώντας [Μεικτό Μέγεθος] γίνεται εναλλαγή μεταξύ [ON] και [OFF].

 10. Ελέγξτε ότι οι παρακάτω ρυθμίσεις εμφανίζονται στην αρχική οθόνη αντιγραφής.

  • [Μεικτό μέγεθος]: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

  • [Τροφοδοσία χαρτιού]: Αυτόματο

  • [Ζουμ]: 100%

  • [Μέγεθος σάρωσης]: Αυτόματο

 11. Εισάγετε τον αριθμό αντιγράφων χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο αν απαιτείται.

 12. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μεικτού μεγέθους, προσέξτε τη θέση του δεσίματος των εγγράφων διπλής όψης.

Όταν αντιγράφετε έγγραφα διπλής όψης μεικτού μεγέθους, προσδιορίστε τη θέση δεσίματος για τα μεγαλύτερα έγγραφα και τοποθετήστε τα μικρότερα έγγραφα με το δέσιμο προς την ίδια κατεύθυνση όπως τα μεγαλύτερα. (Οι θέσεις δεσίματός τους ενδέχεται να μην είναι οι ίδιες.)

 • Παράδειγμα 1: Για A3/A4 Landscape

  • Για έγγραφα A3 με δέσιμο μακριάς άκρης, ορίστε έγγραφα A4 Landscape με δέσιμο στενής άκρης. (Όταν φορτώνετε στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τα έγγραφα έτσι, ώστε οι θέσεις δεσίματός τους να ευθυγραμμίζονται με το επάνω ή κάτω μέρος του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.)

  • Για έγγραφα A3 με δέσιμο στενής άκρης, ορίστε έγγραφα A4 Landscape με δέσιμο μακριάς άκρης. (Όταν φορτώνετε στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τα έγγραφα έτσι, ώστε οι θέσεις δεσίματός τους να ευθυγραμμίζονται με το αριστερό ή δεξί μέρος του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.)

 • Παράδειγμα 2: Για Legal/Letter Portrait

  • Για έγγραφα Legal με δέσιμο μακριάς άκρης, ορίστε έγγραφα Letter Portrait με δέσιμο μακριάς άκρης. (Όταν φορτώνετε στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τα έγγραφα έτσι, ώστε οι θέσεις δεσίματός τους να ευθυγραμμίζονται με το επάνω ή κάτω μέρος του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.)

  • Για έγγραφα Legal με δέσιμο στενής άκρης, ορίστε έγγραφα Letter Portrait με δέσιμο στενής άκρης. (Όταν φορτώνετε στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τα έγγραφα έτσι, ώστε οι θέσεις δεσίματός τους να ευθυγραμμίζονται με το αριστερό ή δεξί μέρος του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.)