Επαναφορά Ρυθμίσεων Αντιγραφής (Επαναφορά)

Μπορείτε να επαναφέρετε τη λειτουργία αντιγραφής που αλλάξατε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους με τους παρακάτω τρόπους.

Αυτόματη Επαναφορά

Εάν δεν εκτελέσετε καμία λειτουργία για ορισμένο χρονικό διάστημα, όλες οι ρυθμίσεις αντιγραφής για την εργασία αντιγραφής σας επανέρχονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους. Ο χρόνος αυτόματης επαναφοράς έχει οριστεί στα 3 δευτερόλεπτα από προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Υπόμνημα

Ο χρόνος αυτόματης επαναφοράς μπορεί να αλλάξει από τις [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Device Management (Διαχείριση συσκευής)] > [Screen Auto Reset (Αυτόματη επαναφορά οθόνης)] > [Reset Time (Χρόνος επαναφοράς)].

Πατήστε [Reset (Επαναφορά)] στον πίνακα αφής

Εάν πατήσετε [Reset (Επαναφορά)] στο πάνω μέρος της οθόνης αντιγραφής ή κάθε οθόνης ρύθμισης, οι ρυθμίσεις για την εργασία αντιγραφής σας επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.

Υπόμνημα

Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, πατήστε [Reset (Επαναφορά)] για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τον επόμενο χρήστη.