Ενεργοποιώντας τη Λειτουργία Συνεχούς Σάρωσης (Συνεχής Σάρωση)

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αντιγράψετε πολλαπλά βιβλία.

Για να σαρώσετε πολλαπλές σειρές εγγράφων και να βγάλετε αντίτυπα ως μια ενιαία εργασία, ενεργοποιήστε τη Συνεχή λειτουργία Σάρωσης. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία [Ταξινόμηση], [Ν-σε-1], ή [Αντιγραφή Διπλής Όψης].

Στη λειτουργία Συνεχούς Σάρωσης, μπορείτε να αντιγράψετε τα έγγραφά σας από το ADF ή από την επιφάνεια σάρωσης ή και από τα δύο μαζί.

Ταξινόμηση Κάθε Συνόλου σε Αρίθμηση Σελίδας (Ταξινόμηση)

Συνδυασμός Πολλαπλών Σελίδων σε Ένα Φύλλο Χαρτιού (Ν-σε-1)

Ακύρωση Αντιγραφής

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 2. Ορίστε το πρώτο φύλλο ενός εγγράφου στον ADF ή στην επιφάνεια σάρωσης.

  Υπόμνημα

  Όταν κάνετε Ν-σε-1 και/ή φωτοτυπίες διπλής όψης χρησιμοποιώντας την επιφάνεια σάρωσης, η [Παρακαλώ ορίστε το επόμενο έγγραφο] οθόνη εμφανίζεται μετά τη σάρωση των εγγράφων ακόμη και αν η [Συνεχής Σάρωση] είναι ρυθμισμένη στο [OFF].

 3. Πατήστε [Συνεχής σάρωση] στην καρτέλα [Προηγμένη διαμόρφωση].

  Η [Συνεχής Σάρωση] έχει οριστεί σε [Ενεργοποιημένη].

  Υπόμνημα

  Πατώντας [Συνεχής Σάρωση] γίνεται εναλλαγή μεταξύ [ON] και [OFF].

 4. Εισάγετε τον αριθμό αντιγράφων χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

 5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

 6. Όταν εμφανίζεται η οθόνη [Παρακαλώ ορίστε το επόμενο έγγραφο.], τοποθετείστε το επόμενο έγγραφο στο ADF ή στην επιφάνεια σάρωσης.

  Σημείωση

  Όταν αλλάζετε την τοποθεσία ορισμού του επόμενου εγγράφου, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το έγγραφο από την τοποθεσία που χρησιμοποιήσατε αρχικά.

 7. Πατήστε [Εκκίνηση Σάρωσης].

 8. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση όλων των συνόλων των εγγράφων, πατήστε το πλήκτρο [Ολοκλήρωση Σάρωσης].

  Υπόμνημα

  Εάν πατήσετε [Scan Complete (Ολοκλήρωση σάρωσης)] αφού σαρώσετε όλα τα έγγραφα με πολλαπλά αντίγραφα (2 ή περισσότερα) ρυθμισμένα στο [Copies (Αντίγραφα)], ο υπόλοιπος αριθμός αντιγράφων αντιγράφεται.