Ακύρωση Αντιγραφής

Μπορείτε να ακυρώσετε την αντιγραφή πριν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η αντιγραφή.

  1. Πατήστε το κουμπί (STOP) όταν σαρώνετε ένα έγγραφο