Εναλλαγή λειτουργιών χρωμάτων

Εναλλάσσει τις λειτουργίες χρωμάτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες τρεις λειτουργίες χρωμάτων.

 • Χρώμα: Όλα τα έγγραφα αντιγράφονται σε πλήρες χρώμα.

 • Μονόχρωμο: Όλα τα έγγραφα αντιγράφονται σε μαύρο και άσπρο.

 • Αυτόματο: Αυτή η συσκευή ανιχνεύει το χρώμα κάθε σελίδας αυτόματα. (Προεπιλογή) Τα έγχρωμα έγγραφα αντιγράφονται σε πλήρες χρώμα, τα ασπρόμαυρα έγγραφα αντιγράφονται σε μαύρο και άσπρο. Η αντιγραφή γίνεται αργή.

Σημείωση

 • Όταν έχει επιλεχθεί [Αυτόματο], τα χρώματα της εκτύπωσης ενδέχεται να μην φαίνονται όπως θα περιμένατε στις ακόλουθες περιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, ορίστε [Χρώμα] ή [Μονόχρωμο].

 • Ακολουθούν κάποια παραδείγματα.

  • Έγγραφα με πάρα πολύ μικρό έγχρωμο τμήμα

  • Σκουρόχρωμα έγγραφα

  • Αχνά έγγραφα

  • Κιτρινωπά έγγραφα

  • Έγγραφα με έγχρωμο φόντο

Υπόμνημα

Μπορείτε να αλλάξετε τα κριτήρια για τον καθορισμό έγχρωμου εγγράφου και ασπρόμαυρου εγγράφου από τις [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Scanner Setup (Διαμόρφωση σαρωτή)] > [Scanner Adjust (Προσαρμογή σαρωτή)] > [Auto Color Judge Level (Επίπεδο κρίσης αυτόματου χρώματος)].

Διαμόρφωση σαρωτή

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το κουμπί (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ).

 2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου.

 3. Πατήστε [Color Mode (Έγχρωμη λειτουργία)] στην καρτέλα [Basic (Βασική)] ή [Image Settings (Ρυθμίσεις εικόνας)].

 4. Επιλέξτε μια έγχρωμη λειτουργία.

 5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).