Καθορισμός του αριθμού αντιγράφων

Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των αντιτύπων για να βγάλετε πολλαπλά αντίτυπα.

  1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

  2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

  3. Εισάγετε τον αριθμό αντιγράφων χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή τα αριθμητικά πλήκτρα.

    Υπόμνημα

    • Μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό αντιτύπων από 1 έως 999.

    • Εάν εισάγετε μια εσφαλμένη αναλογία, πατήστε το πλήκτρο (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ), και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη σωστή αναλογία.

  4. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).