Ταξινόμηση Κάθε Συνόλου σε Αρίθμηση Σελίδας (Ταξινόμηση)

Η λειτουργία ταξινόμησης ενεργοποιείται από εργοστασιακή προεπιλογή.

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

  Υπόμνημα

 3. Ελέγξτε πως η [Sort (Ταξινόμηση)] στην καρτέλα [Advanced (Για προχωρημένους)] έχει οριστεί σε [ON (Ενεργοποίηση)].

  Υπόμνημα

  Πατώντας [Ταξινόμηση] γίνεται εναλλαγή μεταξύ [ON] και [OFF].

 4. Εισάγετε τον αριθμό των αντιγράφων.

 5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).