Αλλάζοντας το Μέγεθος Σάρωσης (Μέγεθος Σάρωσης)

Μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος του εγγράφου προς σάρωση.

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [Scan Size (Μέγεθος σάρωσης)] στην καρτέλα [Basic (Βασικό)].

  Υπόμνημα

  Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε αυτή τη ρύθμιση από τις [Ρυθμίσεις Λειτουργίας].

 4. Επιλέξτε ένα μέγεθος.

  Υπόμνημα

  • Και ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων και η επιφάνεια σάρωσης εγγράφου ανιχνεύουν αυτόματα τα ακόλουθα μεγέθη εγγράφων.

  Βάση

  Ανιχνεύσιμα μεγέθη

  AB

  A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Folio

  Letter

  Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal14, Executive Portrait, Statement Portrait

  * Εάν ανιχνευθεί Legal14 στη σειρά Letter, η τιμή μεταξύ Legal13, Legal13,5 και Legal 14 που προσδιορίστηκε από τις [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Scanner Setup (Διαμόρφωση σαρωτή)] > [Default Settings (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)] > [Auto detect Scan Size (Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σάρωσης)] > [Legal Size (Μέγεθος Legal)] > ορίζεται ως Μέγεθος Σάρωσης.

  • Εάν η συσκευή δεν μπορεί να ανιχνεύσει το μέγεθος εγγράφου όταν η ρύθμιση μεγέθους σάρωσης έχει οριστεί σε [Auto (Αυτόματο)], εμφανίζεται η οθόνη επιλογής μεγέθους σάρωσης όταν πατάτε το κουμπί έναρξης.

 5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).