Συνδυασμός Πολλαπλών Σελίδων σε Ένα Φύλλο Χαρτιού (Ν-σε-1)

Μπορείτε να αντιγράψετε δύο, τέσσερις ή οκτώ σελίδες ενός εγγράφου σε μία μόνο πλευρά ενός φύλλου χαρτιού.

Εάν ορίσετε [Duplex Copy (Αντιγραφή διπλής όψης)] ταυτόχρονα μπορείτε να εξοικονομήσετε περισσότερα φύλλα χαρτιού.

Σημείωση

 • Για να αντιγράψετε ένα έγγραφο με το προτιμώμενο προσανατολισμό σας, καθορίστε τον προσανατολισμό στην [Κατεύθυνση] εκ των προτέρων.

  Αλλαγή του Προσανατολισμού του Εγγράφου (Κατεύθυνση)

 • Εάν το [Ν-σε-1] είναι ενεργοποιημένο, το [Ζουμ] ρυθμίζεται αυτόματα σε [Αυτόματο]. Για να καθορίσετε ποσοστό εστίασης, ορίστε [Ν-σε-1], και έπειτα [Εστίαση].

  Βγάζοντας Αντίγραφα Μεγέθυνσης ή Σμίκρυνσης (Ζουμ)

 • Ένα μέρος του εγγράφου ίσως δεν αντιγραφεί σωστά, ανάλογα με το μέγεθος του χαρτιού, το μέγεθος του εγγράφου ή το καθορισμένο ποσοστό.

 • Εάν το [N-in-1 (Ν-σε-1)] είναι ενεργοποιημένο, δεν μπορείτε να επιλέξετε [Auto (Αυτόματο)] για την πηγή τροφοδοσίας χαρτιού. Επιλέξτε τον δίσκο χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί.

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

  Υπόμνημα

  • Όταν χρησιμοποιείτε την επιφάνεια σάρωσης, η λειτουργία Συνεχούς Σάρωσης ενεργοποιείται αυτόματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

  • Η λειτουργία Συνεχούς Σάρωσης σας επιτρέπει να αντιγράψετε πολλαπλά έγγραφα ταυτόχρονα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το ADF και την επιφάνεια σάρωσης όταν αντιγράφετε πολλαπλά έγγραφα για μία ενιαία εργασία.

   Ενεργοποιώντας τη Λειτουργία Συνεχούς Σάρωσης (Συνεχής Σάρωση)

 3. Πατήστε το πλήκτρο [Ν-σε-1] στην καρτέλα [Αντιγραφή] ή [Βασικό].

  Υπόμνημα

  Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε αυτή τη ρύθμιση από τις [Ρυθμίσεις Λειτουργίας].

 4. Επιλέξτε μια μέθοδο Ν-σε-1.

 5. Επιλέξτε μία διάταξη.

 6. Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό του εγγράφου, πατήστε [Αλλαγή].

  Αλλαγή του Προσανατολισμού του Εγγράφου (Κατεύθυνση)

 7. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε [ΟΚ].

 8. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

Δύο φύλλα Μία πλευρά ενός φύλλου

Τέσσερα φύλλα Μία πλευρά ενός φύλλου

 • Κατακόρυφος

 • Οριζόντιος

Οκτώ φύλλα Μία πλευρά ενός φύλλου

 • Κατακόρυφος

 • Οριζόντιος