Βγάζοντας Αντίγραφα Μεγέθυνσης ή Σμίκρυνσης (Ζουμ)

Σημείωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε [Αυτόματο] εάν αντιγράφετε σε χαρτί A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal13/13,5/14, Executive Portrait, Statement Landscape, Statement Portrait, Folio, ή 8,5 SQ.

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε το [Ζουμ] στην καρτέλα [Αντιγραφή] ή [Βασικό].

  Υπόμνημα

  Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε αυτή τη ρύθμιση από τις [Ρυθμίσεις Λειτουργίας].

 4. Ορίστε την αναλογία ζουμ.

  • όταν χρησιμοποιείτε το [Αυτόματο]

  1. Επιλέξτε [Αυτόματο] και μετά πατήστε [OK].

  • Όταν επιλέγετε μια προκαθορισμένη αναλογία ζουμ

  1. Επιλέξτε μία αναλογία ζουμ και, στη συνέχεια, πατήστε [OK].

   Διαθέσιμες ρυθμίσεις αναλογίας:

  • Για να ορίσετε άλλο ρυθμό ζουμ

  1. Πατήστε [Σμίκρυνση] ή [Μεγέθυνση].

  2. Προσδιορίστε ρυθμό ζουμ.

  Υπόμνημα

  Εάν έχει επιλεγεί η[Προσαρμογή στη σελίδα (98%)] και το μέγεθος του εγγράφου και το χαρτί είναι το ίδιο, το έγγραφο μειώνεται για να χωρέσει στο χαρτί.

  • Κατά τον καθορισμό της αναλογίας ζουμ χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο

  1. Εισάγετε την αναλογία ζουμ από 25 έως 400% χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή πατώντας στον πίνακα αφής και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Υπόμνημα

  • Μπορείτε να ορίσετε την αναλογία σε μονάδες του 1%.

  • Εάν εισάγετε μια εσφαλμένη αναλογία, πατήστε το πλήκτρο (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ), και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη σωστή αναλογία.

  • Όταν ορίζετε διαφορετικούς ρυθμούς ζουμ για κατακόρυφους και οριζόντιους άξονες

  1. Πατήστε [Custom (Προσαρμοσμένο)].

  2. Προσδιορίστε τα ποσοστά εστίασης για κάθετους και οριζόντιους άξονες.

   Εισάγετε την αναλογία ζουμ από 25 έως 400% χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή πατώντας στον πίνακα αφής και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Υπόμνημα

  • Όταν ορίζετε διαφορετικά ποσοστά εστίασης για κάθετους και οριζόντιους άξονες, πρέπει να προσδιορίσετε τον δίσκο τροφοδοσίας.

  • Μπορείτε να ορίσετε τον ρυθμό σε μονάδες του 1%.

  • Εάν εισάγετε μια λάθος τιμή, πατήστε το κουμπί (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.

 5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

Υπόμνημα

 • Εάν η [Τροφοδοσία Χαρτιού] είναι ρυθμισμένη σε [Αυτόματο], το [Ζουμ] ρυθμίζεται αυτόματα σε [100%]. Για να επιλέξετε μία διαφορετική αναλογία, ορίστε τον [Δίσκο Χαρτιού], και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το [Ζουμ].

 • Εάν η [Τροφοδοσία Χαρτιού] είναι ρυθμισμένη σε [Αυτόματη], ο δίσκος χαρτιού επιλέγεται αυτόματα ανάλογα με την επιλεγμένη αναλογία ζουμ. Για να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο δίσκο χαρτιού, επαναφέρεται την [Τροφοδοσία Χαρτιού] και πάλι.

 • Ακόμη και εάν η [Paper Feed (Τροφοδοσία χαρτιού)] έχει οριστεί σε [Auto (Αυτόματο)], δεν μπορείτε να επιλέξετε έναν δίσκο χαρτιού που χωράει χαρτί άλλο από A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal13/13,5/14, Executive Portrait, Statement Landscape, Statement Portrait, Folio, ή 8,5 SQ. Σε αυτή την περίπτωση, προσδιορίστε το από την [Paper Feed (Τροφοδοσία χαρτιού)].

 • Εάν η [Τροφοδοσία Χαρτιού] είναι ρυθμισμένη σε [Αυτόματη], η ρύθμιση [Τροφοδοσίας Χαρτιού] αλλάζει αυτόματα από τη ρύθμιση [Ζουμ] σε [Αυτόματη]. Ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη αφής για να σας ενημερώσει ότι η ρύθμιση έχει αλλάξει.