Χρήσιμες λειτουργίες

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει διάφορες ρυθμίσεις για αντιγραφή, όπως Ν-σε-1 και εκτύπωση διπλής όψης.

Υπόμνημα

Οι ρυθμίσεις στην επάνω οθόνη αντιγραφής είναι προσωρινά ενεργοποιημένες. Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξετε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Copy Setup (Διαμόρφωση αντιγραφής)] > [Default Settings (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)].

Διαμόρφωση αντιγραφής