Αλλαγή του Προσανατολισμού του Εγγράφου (Κατεύθυνση)

Μπορείτε να επιλέξετε [Επάνω άκρη επάνω] ή [Επάνω άκρη αριστερά] για τον προσανατολισμό εγγράφου. Προσδιορίστε τον κατάλληλο προσανατολισμό για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα αντιγραφής.

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε το πλήκτρο [Κατεύθυνση] στην καρτέλα [Αντιγραφή] ή [Βασικό].

  Υπόμνημα

  Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε αυτή τη ρύθμιση από τις [Ρυθμίσεις Λειτουργίας].

 4. Επιλέξτε την κατεύθυνση εγγράφου, και στη συνέχεια πατήστε το [OK].

  Υπόμνημα

  Αν πατήσετε το πλήκτρο [Ακύρωση], η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

 5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).