Καθορισμός του Δίσκου Τροφοδοσίας Χαρτιού (Τροφοδοσία Χαρτιού)

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε το πλήκτρο [Τροφοδοσία Χαρτιού] στην καρτέλα [Αντιγραφή] ή [Βασικό].

  Υπόμνημα

  Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε αυτή τη ρύθμιση από τις [Ρυθμίσεις Λειτουργίας].

 4. Επιλέξτε έναν δίσκο και, στη συνέχεια, πατήστε [OK].

 5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

Υπόμνημα

 • Για να χρησιμοποιήσετε τον δίσκο ΜΡΤ (Πολλαπλών Χρήσεων) με την [Τροφοδοσία Χαρτιού] να έχει οριστεί σε [Αυτόματο], πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής], και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Διαμόρφωση Χαρτιού] > [Επιλέξτε Δίσκο] > [Αντιγραφή] > [Δίσκος ΜΡΤ] > [ON] ή [ON(Προήγ)].

 • Οι [Tray 2 (Δίσκος 2)]/[Tray 3 (Δίσκος 3)]/[Tray 4 (Δίσκος 4)] προβάλλονται μόνο όταν έχουν εγκατασταθεί οι προαιρετικές μονάδες δίσκου.

 • Εάν η [Paper Feed (Τροφοδοσία χαρτιού)] έχει οριστεί σε [Auto (Αυτόματο)], μπορείτε να επιλέξετε έναν δίσκο χαρτιού που χωράει χαρτί A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal13/13,5/14, Executive Portrait, Statement Landscape, Statement Portrait, Folio, ή 8,5 SQ. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε τον δίσκο χαρτιού στη ρύθμιση [Paper Feed (Τροφοδοσία χαρτιού)].

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε το πλήκτρο [Τροφοδοσία Χαρτιού] στην καρτέλα [Αντιγραφή] ή [Βασικό].

  Υπόμνημα

  Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε αυτή τη ρύθμιση από τις [Ρυθμίσεις Λειτουργίας].

 4. Επιλέξτε [Δίσκος ΜΡΤ] και μετά πατήστε [OK].

 5. Φορτώστε το χαρτί στο δίσκο ΜΡΤ.

  Φόρτωση χαρτιού

 6. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

 7. Ελέγξτε το μήνυμα και έπειτα πατήστε [Start].

 8. Πατήστε [OK].