Διαμόρφωση σαρωτή

Στοιχείο

Εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση

Περιγραφή

Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις

Έγχρωμη λειτουργία

Αυτόματο (Έγχρωμο / Μονόχρωμο)

Ορίζει το προεπιλεγμένο χρώμα σάρωσης.

Μέγεθος σάρωσης

Αυτόματο

Ορίζει το προεπιλεγμένο μέγεθος σάρωσης.

Αυτόματο μέγεθος σάρωσης

Προεπιλεγμένο μέγεθος

A4 ή Letter

Ορίζει το κανονικό μέγεθος για αυτόματη ανίχνευση του μεγέθους εγγράφου.

Μέγεθος Legal

Legal14

Ορίζει το μήκος εγγράφου όταν το legal έγγραφο ανιχνεύεται αυτόματα.

Κατεύθυνση

Επάνω άκρη επάνω

Επιλέγει τον προεπιλεγμένο προσανατολισμό σελίδας των εγγράφων.

Μεικτή σάρωση

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ορίζει εάν θα αναγνωρίζεται το μέγεθος εγγράφου όταν σαρώνονται έγγραφα διαφορετικών μεγεθών.

Ρυθμίσεις Εικόνας

Πυκνότητα

0

Ορίζει την προεπιλεγμένη πυκνότητα.

Τύπος εγγράφου

Κείμενο&Φωτογραφία

Ορίζει την ποιότητα εικόνας τον εγγράφων.

Αφαίρεση φόντου

Αυτόματο

Ορίζει την προεπιλεγμένη αφαίρεση φόντου.

Αφαίρεση σκιάς εκτύπωσης πίσω όψης

Μεσαίο

Ορίζει την προεπιλεγμένη τιμή της λειτουργίας αφαίρεσης σκιάς εκτύπωσης πίσω όψης.

Ανάλυση

200dpi

Ορίζει την προεπιλεγμένη ανάλυση.

Αντίθεση

0

Ορίζει την προεπιλεγμένη αντίθεση.

Απόχρ.

0

Ορίζει την προεπιλεγμένη ισορροπία κόκκινου-πράσινου χρώματος.

Κορεσμός

0

Ορίζει τον προεπιλεγμένο κορεσμό.

RGB

R:0

G:0

B:0

Ορίζει την προεπιλεγμένη αντίθεση RGB.

Συνεχής Σάρωση

OFF

Ορίζει εάν θα χρησιμοποιείται ως προεπιλογή η λειτουργία Συνεχούς Σάρωσης.

Προεπισκόπηση

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ορίζει την εικόνα προεπισκόπησης της εικόνας που αποστέλλεται.

Μορφή αρχείου

Αυτόματο(Έγχρωμο / Μονόχρωμο)

Πολλαπλό PDF

Επιλέγει την προεπιλγμένη μορφή αρχείου.

Τα [Auto(Color / Grayscale) (Αυτόματο(Έγχρωμο / Κλίμακα του γκρι))]/ [Color (Έγχρωμο)]/ [Grayscale (Κλίμακα του γκρι)] μπορούν να επιλεχθούν από Πολλαπλό-PDF, Πολλαπλό-HC-PDF, Μονό-PDF, Μονό-HC-PDF, Πολλαπλό-PDF/A, Μονό-TIFF, Πολλαπλό-TIFF, JPEG και XPS.

Τα [Auto(Color / Mono) (Αυτόματο(Έγχρωμο / Μονόχρωμο))]/ [Mono (Μονόχρωμο)] μπορούν να επιλεχθούν από Πολλαπλό-PDF, Μονό-PDF, Πολλαπλό-PDF/A, Μονό-TIFF, Πολλαπλό-TIFF και XPS.

Αυτόματο(Έγχρωμο / Κλίμακα του γκρι)

Πολλαπλό PDF

Χρώμα

PDF

Κλίμακα του γκρι

PDF

Μονόχρωμη εκτύπωση

PDF

Ρύθμιση κρυπτογραφημένου PDF

Έγγραφο Ανοικτού Κωδικού

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Ορίζει τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης για να ανοίξει ένα κρυπτογραφημένο PDF. Ένας κωδικός ανοίγματος εγγράφου δεν μπορεί να είναι ο ίδιος με έναν κωδικό άδειας. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 32 χαρακτήρες.

Κωδικός Αδειών

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Ορίζει τον προεπιλεγμένο κωδικό για τον έλεγχο της εκτύπωσης ή επεξεργασίας σε ένα κρυπτογραφημένου αρχείο PDF. Ένας κωδικός άδειας δεν μπορεί να είναι ο ίδιος με έναν κωδικό ανοίγματος εγγράφου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 32 χαρακτήρες.

Εμφάνιση Προεπιλεγμένου Κωδικού

Απενεργοποίηση

Ορίζει εάν θα εμφανίζεται ή όχι ο καταχωρημένος κωδικός στην οθόνη επιλογής κωδικού για τον κωδικό ανοίγματος εγγράφου ή τον κωδικό άδειας.

[Απενεργοποίηση]: Εμφανίζει τον καταχωρημένο προεπιλεγμένο κωδικό με τη χρήση * αντί για κάθε χαρακτήρα.

[Ενεργοποίηση]: Εμφανίζει τον καταχωρημένο προεπιλεγμένο κωδικό ως έχει.

Ρυθμός Συμπίεσης

Χρώμα

Μεσαίο

Επιλέγει το προεπιλεγμένο επίπεδο συμπίεσης.

Κλίμακα του γκρι

Μεσαίο

Μονόχρωμη εκτύπωση

Υψηλό

Διαγραφή Άκρων

Ρύθμιση

OFF

Ορίζει αν θα γίνει διαγραφή της σκιάς των άκρων που δημιουργείται γύρω από έγγραφα 2 σελίδων.

Πλάτος

5 mm

(0.2 ίντσες)

Ορίζει ένα πλάτος διαγραφής.

Διαθέσιμο εύρος: 1 έως 50 mm (0,1 έως 2,0 ίντσες) (1 mm αύξηση)

Κεντρική διαγραφή

Ρύθμιση

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ορίζει εάν θα απομονώνονται οι γραμμές σκιάς στο κέντρο του εγγράφου δύο σελίδων.

Πλάτος

5 mm

(0,2 ίντσες)

Ορίζει πλάτος διαγραφής.

Διαθέσιμο εύρος: 5 έως 50 mm (0,1 έως 2,0 ίντσες) (1 mm αύξηση)

Παράλειψη λευκής σελίδας

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία παράλειψης λευκής σελίδας.

Διαμόρφωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ρύθμιση Συντομεύσεων

01: Βιβλίο Διευθύνσεων

02: Κατάλογος Ομάδων

03: Ιστορικό αποστολής Tx

04: Μη αυτόματη είσοδος

05: LDAP

Ορίζει το πλήκτρο συντόμευσης για την καρτέλα [Σάρωση σε E-mail].

Όνομα αρχείου

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Ορίζει ένα όνομα αρχείου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 64 χαρακτήρες ενός byte.

Οι ακόλουθες επιλογές μπορούν να οριστούν.*1

#n: προσθήκη αριθμού σειράς από 00000 έως 99999

#d: προσθήκη ημερομηνίας για μια δημιουργία αρχείου (εεμμηηωωλλδδ)

(εεμμηηωωλλδδ)

Πρότυπο

Διόρθωση Θέματος

Όνομα μοντέλου

Καταχωρεί ή επεξεργάζεται το κείμενο θέματος e-mail. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 80 χαρακτήρες.

Διόρθωση Σώματος

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Καταχωρεί ή επεξεργάζεται τα σώματα e-mail. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 256 χαρακτήρες.

Από / Απάντηση Προς

Από

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Ορίζει την διεύθυνση e-mail που εμφανίζεται στο πεδίο [Από]. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 80 χαρακτήρες.

Αναγνωριστικό αποστολέα e-mail

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Ορίζει το όνομα αποστολέα που εμφανίζεται στο πεδίο [Από]. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 32 χαρακτήρες.

Απάντηση σε

Βιβλίο Διευθύνσεων

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Ορίζει την διεύθυνση e-mail που εμφανίζεται στη στήλη [Απάντηση σε]. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 80 χαρακτήρες.

Μη αυτόματη είσοδος

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

LDAP

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Προορισμός Αποστολής

ON

Ορίζει εάν θα εμφανίζεται οθόνη επιβεβαίωσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν την μετάδοση του e-mail.

Απόκριση MDN

OFF

Ορίζει εάν θα ζητηθεί η απόκριση MDN (ειδοποίηση απομάκρυνσης ειδοποίησης).

A/R Πλήρης Εκτύπωση

OFF

Ορίστε εάν θα εκτυπωθούν οι αναφορές ιστορικού μετάδοσης και λήψης αυτόματα.

Αναφορά Αποδεικτικού MCF

OFF

Ορίζει εάν θα εκτυπωθεί επιβεβαίωση μετά την αποστολή διαδικτυακού φαξ και σάρωσης σε e-mail.

Όριο λήξης αναφοράς αποδεικτικού MCF

15 λεπτά

Ορίζει το χρονικό όριο για την εκτύπωση επιβεβαίωσης μετά την αποστολή διαδικτυακού φαξ και σάρωσης σε e-mail. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας ρύθμισης της ώρας, η αναφορά εκτυπώνεται αυτόματα χωρίς την απόκριση MDN.

Εκτύπωση Μηνύματος Ελέγχου

OFF

Ορίζει αν θα αναφέρει το περιεχόμενο του σφάλματος εάν προκύψει κάποιο σφάλμα αποστολής.

Ρύθμιση μνήμης USB

Όνομα αρχείου

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Ορίζει το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 255 χαρακτήρες.

Οι παρακάτω επιλογές μπορούν να οριστούν ως προεπιλεγμένο όνομα αρχείου.*1

#n: προσθήκη αριθμού σειράς από 00000 έως 99999

#d: προσθήκη ημερομηνίας για μια δημιουργία αρχείου (εεμμηηωωλλδδ)

(εεμμηηωωλλδδ)

Διαμόρφωση Κοινόχρηστου Φακέλου

Ρύθμιση Συντομεύσεων

01: Έγχρωμη λειτουργία

02: Μέγεθος σάρωσης

03: Σάρωση Διπλής Όψης

04: Όνομα αρχείου

05: Υποφάκελος

Ορίζει το πλήκτρο συντόμευσης για την καρτέλα [Σάρωση σε Κοινόχρηστο Φάκελο].

Διαμόρφωση TWAIN

Δίκτυο TWAIN

ON

Καθορίζει εάν θα χρησιμοποιηθεί το Δίκτυο TWAIN.

Αρ. Θύρας.*2

9967

Ορίζει τον αριθμό θύρας.

Διαθέσιμο εύρος: 1 έως 65535

Ρύθμιση Σάρωσης WSD

Σάρωση WSD

Ενεργοποίηση

Καθορίζει τη χρήση ή μη Σάρωσης WSD.

Δέσιμο

Συρραφή Μακριάς Πλευράς

Ορίζει την προεπιλεγμένη θέση συρραφής.

Λειτουργία Σάρωσης Υπολογιστή

Λειτουργία Απλής Σάρωσης

Επιλέγει την προεπιλεγμένη λειτουργία σάρωσης υπολογιστή.

Προσαρμογή σαρωτή

Μικρορύθμιση σαρωτή

Εκτέλεση

Εκτελεί μικρορύθμιση σαρωτή.

Επίπεδο κρίσης αυτόματου χρώματος

4

Ορίζει τα κριτήρια του χρώματος εγγράφου.

Διαθέσιμο εύρος: 1 έως 5

Επίπεδο παράλειψης λευκής σελίδας

3

Ορίζει τα κριτήρια λευκής σελίδας.

Διαθέσιμο εύρος: 1 έως 5

Έλεγχος πολλαπλής τροφοδοσίας

Ρύθμιση

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία ανίχνευσης πολλαπλής τροφοδοσίας.

Ακρίβεια ανίχνευσης

Κανονικό

Ορίζει την ακρίβεια ανίχνευσης πολλαπλής τροφοδοσίας.

Κύκλος ανίχνευσης

Χαμηλό

Ορίζει τον κύκλο ανίχνευσης πολλαπλής τροφοδοσίας.

*1

Για προφίλ, τα "#n" ή "#d" μπορούν να καθοριστούν για [Όνομα Αρχείου].

Αν καθορίζεται το "#n": 5-ψήφιος σειριακός αριθμός από 00000 έως 99999

Αν καθορίζεται το "#d": Ημερομηνία και ώρα που δημιουργήθηκε ένα αρχείο. 12-ψήφιος αριθμός σε μορφή εεμμηηωωλλδδ

εε:

Έτος που δημιουργήθηκε (τα τελευταία δύο ψηφία του Χριστιανικού Έτους)

ωω:

Ώρα που δημιουργήθηκε (00 έως 23)

μμ:

Μήνας που δημιουργήθηκε (01 έως 12)

μμ:

Λεπτό που δημιουργήθηκε (00 έως 59)

ηη:

Ημέρα που δημιουργήθηκε (01 έως 31)

δδ:

Δευτερόλεπτο που δημιουργήθηκε (00 έως 59)

* Η ημερομηνία και ώρα δημιουργίας ενός αρχείου είναι τιμές του χρονομέτρου του MC873.

Ένα παράδειγμα προσδιορισμού ονόματος αρχείου (αν η μορφή του αρχείου είναι PDF)

Εάν ορίζει "Ημερομηνία#n": Αποθηκεύεται ως ονόματα αρχείου, όπως "Data0000.pdf" και "Data00001.pdf".

Αν καθορίζεται το "Αρχείο#d": Σώζονται με ονόματα αρχείου όπως "Αρχείο090715185045.pdf".

Αν καθορίζεται η "Σάρωση": Πρώτα δημιουργείται το "Σάρωση.pdf", κι έπειτα, τα δεδομένα αποθηκεύονται με το όνομα "Σάρωση#.pdf".

Για το "#d", ανατρέξτε στο προηγούμενο.

*2

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση που έχει αλλάξει, η κάρτα δικτύου πρέπει να επανεκκινηθεί. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη επιβεβαίωσης που εμφανίζεται κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων, και κάντε επανεκκίνηση στην κάρτα δικτύου.