Διαμόρφωση διαδικτυακού φαξ

Στοιχείο

Εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση

Περιγραφή

Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις

Μέγεθος σάρωσης

Αυτόματο

Ορίζει το προεπιλεγμένο μέγεθος σάρωσης.

Πυκνότητα

0

Ορίζει την προεπιλεγμένη πυκνότητα.

Ανάλυση

Κανονική

Ορίζει την προεπιλεγμένη ανάλυση.

Αφαίρεση φόντου

Αυτόματο

Ορίζει την προεπιλεγμένη αφαίρεση φόντου.

Συνεχής Σάρωση

OFF

Ορίζει εάν θα χρησιμοποιείται ως προεπιλογή η λειτουργία Συνεχούς Σάρωσης.

Προεπισκόπηση

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ορίζει την εικόνα προεπισκόπησης της εικόνας που αποστέλλεται.

Ρυθμός Συμπίεσης

Χαμηλό

Επιλέγει το κατάλληλο επίπεδο συμπίεσης.

Ρύθμιση Συντομεύσεων

01: Μη αυτόματη είσοδος

02: Βιβλίο Διευθύνσεων

03: Κατάλογος Ομάδων

04: Ιστορικό αποστολής Tx

05: LDAP

Ορίζει το πλήκτρο συντόμευσης για την καρτέλα [Διαδικτυακό Φαξ].