Διαμόρφωση εκτύπωσης από μνήμη USB

Στοιχείο

Εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση

Περιγραφή

Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις

Έγχρωμο / Μονόχρωμο

Χρώμα

Επιλέξτε Έγχρωμο / Μονόχρωμο (Κλίμακα του γκρι).

Τροφοδοσία Χαρτιού

Δίσκος 1

Καθορίστε έναν δίσκο χαρτιού προς χρήση.

Αντίτυπα

1

Ρυθμίζει τον αριθμό των αντιγράφων.

Διπλής Όψης

OFF

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης.

[OFF]: εκτύπωση μονής όψης

[Δέσιμο Μακριάς Άκρης]: εκτύπωση διπλής όψης για δέσιμο μακριάς άκρης

[Δέσιμο Στενής Άκρης]: εκτύπωση διπλής όψης για δέσιμο στενής άκρης

Προσαρμ.

ON

Καθορίστε την αντιστοίχηση ή μη του χαρτιού.