Συνδυασμός Πολλαπλών Αντιγράφων σε Ένα Φύλλο Χαρτιού (Επανάληψη)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αντιγράφετε επανειλημμένα το ίδιο έγγραφο σε μία πλευρά ενός φύλλου χαρτιού. Το έγγραφο μπορεί να επαναληφθεί δύο, τέσσερις ή οκτώ φορές.

 • Διπλή επανάληψη

 • Τετραπλή επανάληψη

 • Οκταπλή επανάληψη

Σημείωση

 • Εάν η [Επανάληψη] είναι ενεργοποιημένη, το [Ζουμ] ρυθμίζεται αυτόματα σε [Αυτόματο]. Για να καθορίσετε ένα ποσοστό ζουμ, ενεργοποιήστε την [Επανάληψη], και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το [Ζουμ].

 • Για να αντιγράψετε ένα έγγραφο με το προτιμώμενο προσανατολισμό σας, καθορίστε τον προσανατολισμό στην [Κατεύθυνση] εκ των προτέρων.

  Αλλαγή του Προσανατολισμού του Εγγράφου (Κατεύθυνση)

 • Ένα μέρος του εγγράφου ίσως δεν αντιγραφεί σωστά, ανάλογα με το χαρτί, το έγγραφο ή το ποσοστό ζουμ.

 • Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επανάληψης, ο δίσκος χαρτιού έχει ρυθμιστεί αυτόματα.

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

  Υπόμνημα

  Η λειτουργία Συνεχούς Σάρωσης σας επιτρέπει να αντιγράψετε πολλαπλά έγγραφα ταυτόχρονα.

  Ενεργοποιώντας τη Λειτουργία Συνεχούς Σάρωσης (Συνεχής Σάρωση)

 3. Πατήστε [Επανάληψη] στην καρτέλα [Για Προχωρημένους].

 4. Επιλέξτε μία μέθοδο επανάληψης και, στη συνέχεια, πατήστε [OK].

  Υπόμνημα

  Αν πατήσετε [Τροφοδοσία Χαρτιού], μπορείτε να ορίσετε ένα δίσκο τροφοδοσίας χαρτιού.

  Καθορισμός του Δίσκου Τροφοδοσίας Χαρτιού (Τροφοδοσία Χαρτιού)

 5. Πατήστε [OK].

 6. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).