Διαγραφή γραμμών σκιάς (Διαγραφή κέντρου)

Όταν αντιγράφετε έγγραφα με το κάλυμμα της επιφάνειας σάρωσης εγγράφου ανοιχτό, ή αντιγράφετε ένα βιβλίο ή περιοδικό, ενδέχεται να εμφανιστούν γραμμές σκιάς στις εκτυπώσεις.

Μπορείτε να απομονώσετε τις γραμμές σκιάς από τις εκτυπώσεις.

  1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το κουμπί (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ).

  2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου.

  3. Πατήστε [Διαγραφή κέντρου] στην καρτέλα [Ρυθμίσεις εικόνας].

  4. Εισάγετε μια τιμή από 1 έως 50 mm (0,1 έως 2,0 ίντσες) στο [Width (Πλάτος)] χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή πατώντας και , και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).