Διαγραφή Σκιών Άκρων (Διαγραφή Άκρων)

Όταν αντιγράφετε ένα έγγραφο με το κάλυμμα της επιφάνειας σάρωσης ανοιχτό ή όταν αντιγράφετε ένα βιβλίο, μπορεί να εμφανιστεί μια μαύρη σκιά γύρω από τις άκρες στο εκτυπωμένο αντίγραφο. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαγράψετε τη μαύρη σκιά.

  1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

  2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

  3. Πατήστε [Διαγραφή άκρης] στην καρτέλα [Ρυθμίσεις εικόνας].

  4. Εισάγετε μια τιμή από 2 έως 50 mm (0,1 έως 2,0 ίντσες) στο [Width (Πλάτος)] χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή πατώντας και , και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).