Αντιγραφή ενός Εγγράφου με Έγχρωμο Φόντο με Ευκρίνεια (Αφαίρεση Φόντου)

Για να προσαρμόσετε το επίπεδο της αφαίρεσης φόντου του εγγράφου, μπορείτε να επιλέξετε Αυτόματο ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ή προσαρμογή σε έξι επίπεδα.

Αν επιλέξετε [Αυτόματο], το φόντο αφαιρείται αυτόματα σε ένα επίπεδο που ταιριάζει στο έγγραφο.

Σημείωση

 • Εάν έχει οριστεί μια μεγαλύτερη τιμή της αφαίρεσης φόντου, λεπτές γραμμές, κείμενα ή φωτεινά χρώματα ίσως να μην αναπαραχθούν, ανάλογα με το έγγραφο.

 • Στις ακόλουθες περιπτώσεις, το χρώμα φόντου ενδέχεται να μην ανιχνεύεται σωστά και να μην απομονώνεται επιτυχώς.

  • Όταν φορτώνεται ένα έγγραφο προσαρμοσμένου μεγέθους

  • Όταν φορτώνεται ένα έγγραφο με την μπροστινή άκρη διπλωμένη

  • Όταν φορτώνεται ένα έγγραφο όπου λείπει η μπροστινή άκρη ή φορτώνεται ένα έγγραφο πλάγια

  • Όταν φορτώνεται ένα έγγραφο με οπή κοντά στην μπροστινή άκρη

  • Όταν φορτώνεται ένα έγγραφο χωρίς να ευθυγραμμιστεί με τον οδηγό στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [Αφαίρεση φόντου] στην οθόνη [Ρυθμίσεις εικόνας] της καρτέλας [Ρυθμίσεις εικόνας].

 4. Επιλέξτε μία αξία

  Υπόμνημα

  [3] για [Background removal (Αφαίρεση φόντου)] είναι το κανονικό επίπεδο. Για να αυξήσετε το επίπεδο της αφαίρεσης φόντου του εγγράφου, επιλέξτε [4], [5] ή [6]. Για να μειώσετε το επίπεδο της αφαίρεσης φόντου του εγγράφου, επιλέξτε [2], [1] ή [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)] (χωρίς αφαίρεση).

 5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).