Καθορισμός της Ανάλυσης Σάρωσης (Ανάλυση)

Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση για να σαρώσετε ένα έγγραφο.

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [Ανάλυση] στην καρτέλα [Ρυθμίσεις εικόνας].

 4. Επιλέξτε μία ανάλυση.

  Υπόμνημα

  • Η ρύθμιση ανάλυσης είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία χρώματος έχει οριστεί σε "Αυτόματο" ή "Έγχρωμο".

  • Εάν επιλέξετε [ExtraFine (Πολύ Καλή)], η αναπαραγωγικότητα και το επίπεδο του γκρι των λεπτών γραμμών ή των μικρών χαρακτήρων θα βελτιωθούν.

 5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).