Επιλέγοντας τον Τύπο Εγγράφου (Τύπος Εγγράφου)

Μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο εγγράφου από [Κείμενο], [Κείμενο&Φωτογραφία], [Φωτογραφία] ή [Φωτογραφία (Γυαλιστερό)] για να βγάλετε αντίγραφα στην πιο κατάλληλη ποιότητα.

Σημείωση

 • Εάν επιλέξετε [Κείμενο], το επίπεδο του γκρι μπορεί να μειωθεί ανάλογα με το έγγραφο.

 • Εάν επιλέξετε [Φωτογραφία] ή [Φωτογραφία (Γυαλιστερό)], πολύ ευκρινή κείμενα ή γραμμές μπορεί να είναι θολά, ανάλογα με το έγγραφο.

 • Εάν επιλέξετε [Φωτογραφία (Γυαλιστερό)], οι εικόνες μπορεί να είναι φωτεινές.

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [Τύπος εγγράφου] στην οθόνη [Ρυθμίσεις εικόνας] της καρτέλας [Ρυθμίσεις εικόνας].

 4. Επιλέξτε τύπο εγγράφου.

  Υπόμνημα

  • [Κείμενο]: Επιλέξτε κατά τη αντιγραφή εγγράφου κειμένου.

  • [Κείμενο&Φωτογραφία]: Επιλέξτε όταν αντιγράφετε ένα έγγραφο που περιέχει κείμενο και φωτογραφίες. Το καλά ισορροπημένο κείμενο και φωτογραφία αναπαράγονται σε μια εικόνα.

  • [Φωτογραφία]: Επιλέξτε όταν φωτοτυπείτε φωτογραφίες και έγγραφα γραφικών. Οι εικόνες αναπαράγονται με εστίαση σε κλίμακες του γκρι.

  • [Photo (Glossy) (Φωτογραφία (Γυαλιστερό))]: Ορίστε όταν αντιγράφετε μια γυαλιστερή φωτογραφία ή έγγραφα με φωτογραφίες που εκτυπώθηκαν σε γυαλιστερό inkjet χαρτί. Οι εικόνες αναπαράγονται με εστίαση σε κλίμακες του γκρι αναφορικά με το γυαλιστερό.

 5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).