Προσαρμογή της Πυκνότητας (Πυκνότητα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την πυκνότητα αντιγραφής σε εφτά επίπεδα.

  1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

  2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

  3. Πατήστε [Πυκνότητα] στην οθόνη [Ρυθμίσεις εικόνας] της καρτέλας [Ρυθμίσεις εικόνας].

  4. Επιλέξτε πυκνότητα.

    Υπόμνημα

    Το [0] είναι η κανονική τιμή. Για να αυξηθεί η πυκνότητα, επιλέξτε [+1], [+2] ή [+3] (σκοτεινότερη). Για να μειωθεί η πυκνότητα, επιλέξτε [-1], [-2], ή [-3] (φωτεινότερη).

  5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).