Αφαίρεση σκιάς εκτύπωσης πίσω όψης

Η αφαίρεση σκιάς εκτύπωσης πίσω όψης αφαιρεί την σκιά εκτύπωσης πίσω όψης κειμένου από την αντίστροφη πλευρά. Μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο αφαίρεσης από OFF, Χαμηλό, Μεσαίο ή Υψηλό.

Σημείωση

 • Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο όταν η [Background Removal (Αφαίρεση φόντου)] έχει οριστεί σε [Auto (Αυτόματο)].

 • Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο όταν ο [Document Type (Τύπος εγγράφου)] έχει οριστεί σε [Text (Κείμενο)] ή [Text&Photo (Κείμενο&Φωτογραφία)].

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το Κουμπί (COPY).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [Show-Thr. Rem. (Αφαίρ. Σκιάς)] στην οθόνη [Image Settings (Ρυθμίσεις εικόνας)] της καρτέλας [Image Settings (Ρυθμίσεις εικόνας)].

 4. Επιλέξτε μία αξία

  Υπόμνημα

  • Το [Μεσαίο] έχει οριστεί από προεπιλογή.

  • Εάν το ανοιχτό χρώμα γίνει πολύ αχνό στο Μεσαίο (προεπιλεγμένη τιμή), ορίστε σε [Χαμηλό] (η σκιά εκτύπωσης πίσω όψης ενδέχεται να μην αφαιρεθεί τελείως).

  • Εάν η σκιά εκτύπωσης πίσω όψης δεν αφαιρεθεί τελείως με το Μεσαίο (προεπιλεγμένη τιμή), ορίστε σε [Υψηλό] (το ανοιχτό χρώμα ενδέχεται να μην εκπροσωπείται).

  • Για έγγραφα που είναι εκτυπωμένα μόνο στη μία πλευρά ή κατά την αναπαραγωγή ανοιχτού χρώματος, ορίστε στο [OFF]. (Για έγγραφα που είναι εκτυπωμένα σε δύο πλευρές, η σκιά εκτύπωσης πίσω όψης παραμένει.)

 5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).