Varemærker

OKI er et registreret varemærke tilhørende Oki Electric Industry Co., Ltd.

ENERGY STAR® er et varemærke tilhørende United States Environmental Protection Agency.

Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Edge, Windows og Windows Server er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Apple, Apple logo, AirPrint, AirPrint logo, App Store, Bonjour, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc., registrerede i USA og andre lande og regioner.

Google, Google Chrome, Android, Google Play, Google Play-logoet og Gmail er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google LLC.

iOS er et varemærke tilhørende Cisco.

Adobe, Illustrator og Acrobat Reader er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Inc. i USA og andre lande.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, WPA, WPA2 og Wi-Fi Protected Setup er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance i USA og andre lande.

Andre produktnavne og handelsnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres ejere.


Som deltager i ENERGY STAR®-programmet har producenten bestemt, at dette produkt opfylder retningslinjerne i ENERGY STAR® med hensyn til energibesparelse.
Mållandet for ENERGY STAR®-programmet er Japan.
Det gælder ikke for andre lande.

Dette produkt er i overensstemmelse med betingelserne i Rådets direktiver 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) og 2011/65/EU(RoHS), som ændret i givet fald, om tilnærmelse af lovgivningen i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, lavspænding, radioudstyr, energirelaterede produkter og restriktioner for brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.


Følgende kabler blev brugt til at vurdere dette produkt til EMC direktiv 2014/30/EU overholdes, og konfigurationer andre end dette kan påvirke denne overholdelse.


KABELTYPE
LÆNGDE (METER)
KERNE
BESKYTTELSE
Strøm1,8

USB5,0

LAN10,0


Den forenklede EU-overensstemmelseserklæring
Oki Electric Industry Co., Ltd. erklærer hermed, at radioudstyrstypen "AW-CM382" er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst er tilgængelig på følgende internetadresse:
https://www.oki.com/eu/printing/support/declaration-of-conformity