Når der vises en fejlmeddelelse på skærmen

Hvis der opstår et problem med denne maskine, lyser eller blinker vedligeholdelseslampen, og der vises en meddelelse på skærmen.

Kontroller meddelelsen på skærmen, og udfør den korrekte handling baseret på den tilsvarende meddelelse.

Hvis [Please see HELP for details (Se venligst HJÆLP for oplysninger)] nederst på skærmen, skal du trykke på «HELP (HJÆLP)» på betjeningspanelet for at se løsningen. (Hvis der ikke er nogen indikation, vil tryk på «Help (Hjælp)» ikke ændre indikationen på skærmen.)

  • Hvis der vises et søgeord, kan du søge efter en løsning ved at indtaste det i [Search Keyword (Søg søgeord)] i afsnittet "Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ)" på hjemmesiden eller smartphoneapplikationen.

  • Hvis et søgeord vises, når NFC-funktionen er aktiveret, vises løsningen på denne maskine, når NFC-mærket på betjeningspanelet bringes tæt på en enhed med NFC-funktionen. Se "Viser tip til fejlfinding på en mobilenhed" for detaljer.

1

Vist meddelelse

2

ATTENTION (BEMÆRK) lampe

3

Knappen «HELP (HJÆLP)»Vises, når der trykkes på «HELP (HJÆLP)»

1

Fejlkode

2

Ruller op på skærmen

3

Ruller ned på skærmen

Liste med fejlmeddelelser