ส่วนงานบริการ

เครื่องพิมพ์ด้านการแพทย์ (DICOM)

เลือกรุ่นของเครื่องพิมพ์


C600

C700

C800

OKI Systems (Thailand) Ltd.