ส่วนงานบริการ

การแยกแยะปัญหาคุณภาพการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์สี / MFP

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ : OKI CMYK Downloader เพื่อพิมพ์ทดสอบสี Cyan, Magenta, Yellow และ Black บนเครื่องพิมพ์ / MFP เพื่อช่วยในการวินิจฉัยสาเหตุของปัญหาคุณภาพการพิมพ์


อุปกรณ์ที่ต้องการ:

  • โปรแกรม OKI CMYK Downloader
  • เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการขั้นต่ำ Windows XP หรือล่าสุด
  • เครื่องพิมพ์สี หรือมัลติฟังก์ชั่นสี OKI

1) ดาวน์โหลดโปรแกรม

ดาวน์โหลดไฟล์ Zip ซื่อ, “OKI CMYK test page downloader utility.exe”  โดยการคลิกเลือก link ด้านล่าง และแตกไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดมา พร้อมเลือก 'Run' เพื่อทำการติดตั้ง:

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม "OKI CMYK test page downloader utility.exe" (529.9 KB)

เมื่อปรากฎหน้าจอด้านล่าง ให้เลือก Unzip และไฟล์ที่ถูกขยายจึงถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์  “C:\Oki CMYK test page downloader utility”.

2) ติดตั้งโปรแกรม

ไปที่โฟลเดอร์ 'C:\Oki CMYK test page downloader utility' และ ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์โปรแกรม OkiCMYKDownloader (ตามรูปภาพด้านล่าง ที่วงกลมสีแดง)

เมื่อปรากฎหน้าจอด้านล่าง, ถ้าเครื่องพิมพ์ต่อกับสาย USB ให้คลิก 'Connect'. แต่ถ้าเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับเครือข่าย, ให้เลือก 'TCP/IP (Discovery)' และคลิก 'Connect':

เมื่อหน้าจอด้านล่างปรากฎ ให้คลิก 'OK'.

เมื่อรากฎหน้าจอด้านล่าง, ภายใต้หัวข้อ 'Test File', เลือกชนิดของการพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์ทดสอบ. เลือก 'All' เมือต้องการพิมพ์ครบทุกสี  (Cyan, Magenta, Yellow และ Black), ถ้าต้องการเลือกพิมพ์เฉพาะสี ให้เลือกเฉพาะสีที่ต้องการพิมพ์เช่น เลือก C จะพิมพ์เฉพาะสี Cyan อย่างเดียว, เลือก M จะพิมพ์เฉพาะสี Magenta อย่างเดียว เป็นต้น
 
เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์ทดสอบ และคลิกเลือก 'Download'.
โปรแกรมยูทิลิตี้นี้จะส่งไฟล์ทดสอบ (Test file) ไปพิมพ์ยังเครื่องที่ท่านเลือกทอสอบ

OKI Systems (Thailand) Ltd.