เฟิร์มแวร์ (Firmware)

ปรับปรุงเครื่องพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์ล่าสุด

คลิกที่ข้อความ "ปรับปรุงเฟิร์มแวร์" ด้านล่าง ระบบจะนำท่านไปยังหน้าปรับปรุงเฟิร์มแวร์ จากนั้นกรุณาเลือกเครื่องพิมพ์ที่ท่านต้องการปรับปรุง

ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ >

OKI Systems (Thailand) Ltd.